انگلیسی ریزنمرات دانشگاه (هر ترم) Average rating: 4.53861971429485, based on 89 reviews from $18000.0000 to $18000.0000

ریزنمرات دانشگاه (هر ترم)خلاصه:

اصل گواهینامه های پایان تحصیلات و ریزنمرات دانشگاهی دارای مهر دانشگاه قابل ترجمه رسمی با مهر مترجم می باشند.

قیمت برای شما 18,000 تومان

جهت اخذ تاییدیه دادگستری، تمامی مدارک و ریزنمرات دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم به استثناء رشته های پزشکی می‌بایست دارای تاییدیه تحصیلی از سایت سجاد (سامانه جامع امور دانشجویان) باشند.
تمامی مدارک و ریزنمرات رشته های پزشکی می بایست دارای مهر و تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند.
ارسال نظر

>

پیشنهاد ویژه