انگلیسی دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی Average rating: 4.75728810483463, based on 89 reviews from $30000.0000 to $30000.0000

دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهیخلاصه:

اصل دیپلم یا گواهی پایان تحصیلات پیش دانشگاهی دارای مهر آموزشگاه و مهر آموزش و پروش منطقه قابل ترجمه رسمی با مهر مترجم است.

قیمت برای شما 30,000 تومان

برای اخذ تاییدات دادگستری و وزات خارجه استعلام دفاتر پیشخوان دولت (کد دفتر: 200 بنام سید مجتبی حائری بهبهانی) و پس از دریافت جواب استعلام اخذ مهر آموزش و پرورش کل استان الزامی است.
ارسال نظر

>

پیشنهاد ویژه