درباره ما

دارالترجمه ونک (شماره ۲۷) اولین دارالترجمه رسمی در میدان ونک بوده که فعالیت خود را از سال 1376 آغاز نموده و تاکنون موفق به کسب رضایت مشتریان زیادی شده است.
سرعت و دقت دو عامل مهم در امر ترجمه به حساب می آیند که دارالترجمه ونک همواره سعی بر این داشته است که بتواند کارهای مشتریان عزیز را در سریع ترین زمان و با حداقل اشکال انجام دهد و هیچ هزینه ای بابت فوریت از آنها دریافت ننماید.
قیمت ها در دارالترجمه ونک طبق نرخنامه رسمی کانون مترجمان رسمی ایران مصوب 1397/3/1 محاسبه می شود.
خدماتی که در دارالترجمه ارائه می شود شامل ترجمه اسناد و مدارک به زبان های انگلیسی و اسپانیایی و در صورت لزوم اخذ تاییدات وزارت امور خارجه و قوه قضاییه می باشد.