88773450
معرفی.jpg
  • معرفی.jpg

معرفی مترجمان مجموعه

معرفی مترجمان مجموعه
خلاصه

سید مجتبی حائری بهبهانی، دارای دو پروانه به زبان های انگلیسی و فرانسوی، دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و مدرک کارشناسی ارشد در رشته ادبیات فرانسه، بازنشسته وزارت امور خارجه با پیش از 30 سال سابقه فعالیت


توضیحات

معرفی مترجمان مجموعه:
سید مجتبی حائری بهبهانی، دارای دو پروانه به زبان های انگلیسی و فرانسوی، دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و مدرک کارشناسی ارشد در رشته ادبیات فرانسه، بازنشسته وزارت امور خارجه با پیش از 30 سال سابقه فعالیت در حوزه ترجمه رسمی به عنوان مترجم مسئول در دفتر ترجمه رسمی ونک مشغول به فعالیت می باشد.
استاد مجید مهتدی حقیقی مترجم رسمی زبان اسپانیایی، مترجم معتمد سفارت اسپانیا، دارای 35 سال سابقه کار در امور ترجمه رسمی، مدرس زبان اسپانیایی در دانشگاه، دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مترجمی زبان اسپانیایی به عنوان مترجم همکار در دفتر ترجمه رسمی ونک مشغول به فعالیت می باشد.
استاد جلیل ادیبی مترجم خبره زبان چینی، تحصیل کرده کشور چین، حضور در نشست های بین المللی به عنوان مترجم همزمان، مدرس زبان چینی در دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، بازنشسته وزارت امور خارجه با بیش از 30 سال سابقه در امور ترجمه رسمی، به عنوان مترجم همکار در دفتر ترجمه رسمی ونک مشغول به فعالیت می باشد.