معرفی اولین مترجم ایموجی‌ها در جهان

311/1396

خلاصه

معرفی اولین مترجم ایموجی‌ها در جهانبا کمک ایموجی‌ها می توان هر مطلبی را به طور موثر و قابل درک نشان داد و اطلاع رسانی کرد. از کمپین‌های تبلیغاتی گرفته تا موارد قانونی. ایموجی با استفاده از حالت و مفهومی که درون خود دارد، میتواند به راحتی مفاهیم درست را به مخاطب خود انتقال دهد. مفاهیمی که توسط ایموجی ها منتقل می شوند برای مردم با زبانها و فرهنگ‌های مختلف قابل درک است. در سال گذشته شرکت جهانی Today Translation آگهی استخدامی برای جایگاه مترجم ایموجی‌ها منتشر کرد. پس از گذشت یک ماه از فرآیند آزمون استخدام که شامل آزمون های ایموجی و تهیه ی یک پیش نویس راهنما از ایموجی‌ها بود، در نهایت این موقعیت شغلی نصیب یک مرد ایرلندی تبار به نام کیت برونی شد. صلاحیت و شایستگی او تنها منحصر به استفاده مکرر از پیام‌های کوتاه نبود، بلکه او تحصیلات خود را در رشته روانشناسی در دانشگاه لندن تکمیل کرده بود و موضوع پایان نامه او تاثیر ایموجی‌ها در دنیای دیجیتال هنگام استفاده برندها از آنها برای برقراری ارتباط با مخاطبانشان بود.سرویس خبری VICE طی مصاحبه ای با برونی درباره آنچه که یک مترجم ایموجی انجام می‌دهد صحبت کرد. برونی در این مصاحبه به برخی از مشکلات خود در این سمت شغلی اشاره کرد؛ مشکلاتی از قبیل استفاده از ایموجی ها توسط برندها، نحوه مدیریت تغییرات مداوم در مفاهیم آنها و تغییراتی که در فرهنگ های مختلف در استفاده از آنها به وجود می آید.
نظرات
ارسال نظر

>